Start pagina · Wie ben ik. · Charoiet · Mijn hobby's · Patronen · Freebees · Uw projecten · Logboek · Voorwaarden · Gastenboek · Contact · Links · English

 

Voorwaarden

 

 

              de webpagina: deze voorwaarden gelden voor iedere pagina op deze website. 

              de eigenaar van deze website is www.charoiet.nl

              het gebruik van alle mogelijke vormen op deze site voor zowel teksten als afbeeldingen, patronen, video's;

Het onderstaande is van toepassing op deze website.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

a.       De eigenaar van deze website doet zijn best om de inhoud zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze inspanning kan het zijn dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is, de eigenaar van deze website kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden in welke vorm dan ook voor de inhoud van de pagina's.

b.       De eigenaar van deze website publiceert de inhoud van deze website zonder garantie of waarborg ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

c.       De eigenaar van deze website is niet aansprakelijkheid voor schade die op welke manier dan ook voort komt of voort zou kunnen komen verband houdende met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid deze website te kunnen inzien.

d.       De eigenaar van deze website mag deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging van deze website.

e.       De eigenaar van deze swebite is niet verantwoordelijk voor aan deze website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

f.        Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk zijn op het intellectueel recht, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit deze website verzendt.

g.       De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen deze website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op deze website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de eigenaar van deze website de toegang tot deze website monitoren.

h.       U zal de eigenaar van deze website van deze voorwaarden, die tevens licentiehouder en de auteur is, beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

i.         Al het materiaal gebruikt op deze website mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze website gebruikt worden op andere webpagina's en/of website's.

j.         Bij het uitborduren van alle patronen zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan kleding of andere materialen waarop geborduurd wordt.

 

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot deze website dienen gericht te worden tot de eigenaar van deze website.

 

 

 

 

 

 

Marrie Dings

Charoiet ©2007