Start pagina · Wie ben ik. · Charoiet · Mijn hobby's · Patronen · Freebees · Uw projecten · Logboek · Voorwaarden · Gastenboek · Contact · Links · English

English

Home page
Who am I
Charoiet
My hobby's
Designs
Your projects
Log
Conditions
Guestbook

No English translation  available.

 

 

Disclaimer

 1. Terminologie in deze Disclaimer:

-de webpagina: op iedere webpagina met een hyperlink naar deze disclaimer geldt deze disclaimer

-de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina is

 www.charoiet.nl

-gebruik(en): alle mogelijke vormen van gebruik van de webpagina voor zowel teksten als afbeeldingen/video's;

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 1. De websites zijn gemaakt via schriftelijke en/of mondelinge toestemming.
 2. De uitgever doet zijn best om de inhoud zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze inspanning kan het zijn dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is, de uitgever kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden in welke vorm dan ook voor de inhoud van de pagina's..
 3. De uitgever publiceert de inhoud van de webpagina  zonder garantie of waarborg ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 4. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die op welke manier dan ook voort komt of voort zou kunnen komen verband houdende met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen inzien.
 5. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging van de webpagina.
 6. De uitgever is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk zijn op het intellectueel recht, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 8. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 9. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 10. Foto's gebruikt op de pagina mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de uitgever gebruikt worden op andere webpagina's en/of website's.
 11. Bij het uitborduren van alle patronen zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan kleding of andere materialen waarop geborduurd wordt.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot deze website dienen gericht te worden tot de eigenaar van deze website.

 

 

 

Marrie Dings

Charoiet ©2007